BioStock
”Bolaget förväntar sig att ha ett intressant nyhetsflöde med många potentiella triggers på kort och lång sikt. Under innevarande och kommande år väntas ett flertal viktiga milstolpar uppnås vilket – under förutsättning att utvecklingen går enligt plan, torde tala för en positiv utvecklingskurva.”

Analytiker: Jonas Söderström.
Läs mer här.Aktiespararna
”Under hösten har bolaget gjort fram­steg för läkemedels­­kandi­daten ROSgard™ vad gäller att påvisa säkerhet och säker­ställa tillverk­ning i stor skala. Detta i kombination med positiva (om än preli­minära) tecken på effekt för njurskydd vid cancerbehandling gör att vi ser ett större värde i projekt­portföljen jämfört med tidigare.”

Analytiker: Markus Augustsson och Niklas Elmhammer, Jarl Securities.
Läs mer här.Börshandlat
”Vi är positivt överraskade över samarbetet med CSL Behring. Här finns onekligen en mycket stor värdeskapande potential då eventuella kombinationsbehandlingar med rekombinant A1M-protein och plasmaproteiner kan komma att utöka antalet indikationsområden.”

Läs mer här.Small Cap
” Bolagets särläkemedelsstatus är definitivt ett starkt plus liksom det faktum att A1M är ett biologiskt läkemedel.”

Analytiker: Niklas Elmhammer.
Läs mer här.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se
Medlem av Preeclampsia Foundation
Legal disclaimer | © Copyright - A1M