Life Science Sweden 2016-05-17: A1M Pharma har inlett ett forskningssamarbete med det globala bioläkemedelsbolaget CSL Behring för att fördjupa kunskapen om proteinet A1Ms verkningsmekanismer och undersöka kombinationsmöjligheter tillsammans med plasmaproteiner som hemopexin och haptoglobin.

Läs hela artikeln här
Biostock 2016-05-17: Idag meddelade A1M Pharma att man inleder ett samarbete med det globala bioläkemedelsbolaget CSL Behring – en aktör med över 16 000 anställda och verksamhet i över 30 länder verksamma inom området plasmaproteiner. Forskningssamarbetet innebär att bolagen gemensamt kommer att fördjupa kunskapen om proteinet A1Ms verkningsmekanismer och dess kombinationsmöjligheter med plasmaproteiner.

Läs hela artikeln här
Kemivärlden Biotech 2016-05: I det senaste numret av Kemivärlden Biotech Kemisk Tidskrift (Nr 3 Maj 2016) uppmärksammas A1M Pharma med en artikel om läkemedelskandidaten RMC-035, som är bolagets kandidat för behandling mot havandeskapsförgiftning, preeklampsi.

Läs hela artikeln här
Life Science 2015-09-25: Forskningsbolaget A1M Pharma har rekryterat Martin Austin som ny affärsutvecklingschef, Business Development Director. Han har 35 års erfarenhet från life science-industrin, där han har arbetat med finansiering, strategi och affärsutveckling. Han har bland annat varit affärsutvecklingsansvarig för läkemedelsdivisionen på Roche.  

Läs hela artikeln här
SvD 2016-03-22: Aktietorgslistade A1M Pharma har utvecklat en ny läkemedelskandidat för behandling av havandeskapsförgiftning. Ansökningar om substanspatent har inlämnats för viktiga geografiska marknader, vilket enligt bolaget innebär en väsentlig potentiell förstärkning av A1M Pharmas immateriella rättigheter. Det framgår av ett pressmeddelande. 

Läs hela artikeln här
Kemivärlden Biotech 2015-10-30: Lundabolaget A1M Pharma har avtalat om ett forskningssamarbete med Fred Hutchinson Cancer Research Centre, i Seattle, USA, vars forskare inkluderar tre nobelpristagare. Samarbetet ska fördjupa kunskapen kring det kroppsegna proteinet A1Ms (alfa-1-mikroglobulin) verkningsmekanismer på molekylär nivå samt för olika typer av vävnader i kroppen.

Läs hela artikeln här
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se
Medlem av Preeclampsia Foundation
Legal disclaimer | © Copyright - A1M