ROSgard™ – den första läkemedelskandidaten baserat på proteinet A1M

Akuta njurskador drabbar årligen över 13 miljoner människor. Dödligheten är hög och de som överlever riskerar att utveckla en kronisk nedsatt njurfunktion, med allt vad detta innebär i form av ökad sjuklighet och minskad livskvalitet. Risken för dödsfall eller allvarliga och kroniska följdverkningar av akut njurskada är alltså betydande, men dessvärre saknas i dag läkemedel som angriper orsaken till skadorna.

ROSgard™ är en biologisk läkemedelskandidat baserad på det kroppsegna proteinet A1M och utvecklas för att förhindra njurskador i samband med oxidativ stress. Behandling med ROSgard™ har därmed potential att rädda liv och kraftigt minska risken för kroniska konsekvenser till följd av nedsatt njurfunktion.


A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se