ROSgard™ – det första läkemedlet baserat på proteinet A1M

Akuta njurskador drabbar miljontals människor varje år och är sjukdomar som idag saknar botande behandling. Med ROSgard™ skulle man kunna ge kroppen ett extra tillskott av proteinet A1M för att på så sätt förhindra akuta njurskador.

A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se