A1M Pharma AB har bytt namn till Guard Therapeutics International AB

Besök guardtherapeutics.com

ROSgard

ROSgard - vår läkemedelskandidat

A1M Pharma utvecklar ROSgard, en biologisk läkemedelskandidat som utnyttjar ett av kroppens mest kraftfulla och universella skydd mot oxidativ stress.

ROSgard är av naturen utformad att ”målsöka” njurarna, vilket möjliggör att ROSgard kan finnas på plats när njurarna attackeras av oxidativ stress. Behandling med ROSgard har potential att rädda liv och förhindra risken för både akuta och kroniska njurskador med efterföljande allvarliga konsekvenser till följd av nedsatt njurfunktion, till exempel livsuppehållande dialysbehandling.

ROSgard motverkar skador från oxidativ stress genom att använda sig av tre centrala skyddsmekanismer:

  • ROSgard skyddar: Det skyddar proteiner, DNA, mitokondrier, celler och vävnader mot oxidativ stress. Skyddet av mitokondrier, cellernas inbyggda kraftverk, anses vara en mycket viktig mekanism för att motverka njurskador.
  • ROSgard städar: Det fångar in och oskadliggör de skadliga och reaktiva syreradikalerna som bildas vid oxidativ stress (eng. Reactive Oxygen Species eller ROS). Oskadliggör även ett annat skadligt ämne, heme, som frisätts när vävnader och celler går sönder, t ex vid sönderfall av röda blodkroppar.
  • ROSgard reparerar: Det reparerar vävnadsmolekyler och skadad vävnad, t ex kollagenfibrer, som uppkommit till följd av oxidativ stress, vilket bidrar till att vävnaden läks.