Njurskador drabbar 12 miljoner människor per år
  • ROSgard™, det första rekombinanta läkemedlet baserat på A1M
  • Studier visar skyddande och reparerande effekter på skadade njurar
  • Plattformsteknologi med många möjliga applikationer
Snabbare väg till marknad
  • ROSgard har ett brett patentskydd
  • Tillverkning av ROSgard för prekliniska studier färdigställdes under 2017, kliniska studier påbörjas 2018.
  • Proof of Concept för PRRT skapar värde snabbare än tidigare plan - stödjer kommande kliniska studier för havandeskapsförgiftning. En allvarlig sjukdom som drabbar 10 miljoner kvinnor per år.
Minskade risker, ökat värde
  • Förbättrade möjligheter till partnerskap
  • Exit genom ökning av aktievärde eller vid försäljning
  • Priset per ny aktie – generös rabatt i förhållande till värdet av den genomförda forskningen och ROSgard:s marknadspotential
Betydande marknadspotential
Marknaden för njurskydd vid behandling av neuroendokrina tumörer – PRRT – beräknas vara värd ca. 200–500 miljoner dollar. Goda resultat inom njurskydd vid PRRT möjliggör även för bredare användning av ROSgard inom strålbehandling, en marknad som är värd 8 miljarder dollar.

Den beräknade försäljningen av ROSgard för behandling av havandeskapsförgiftning beräknas till över 1,2 miljarder dollar år 5.

ROSgard – särläkemedelsstatus inom behandling av havandeskapsförgiftning
I juli 2014 erhöll A1M Pharma ett formellt godkännande av den Europeiska kommissionen om särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) i Europa för Bolagets behandling av havandeskapsförgiftning. Bolaget har ett formellt godkännande av den Europeiska kommissionen om särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) i Europa för bolagets behandling av havandeskapsförgiftning. Det innebär att produkten kan få marknadsexklusivitet efter marknadsgodkännande även om aktuella patent inte längre är gällande. Särläkemedelsstatus ger exklusivitet i upp till tio år inom EU räknat från tidpunkten för marknadsgodkännande. A1M Pharma kommer dessutom att få fri konsultation, vetenskaplig rådgivning och lägre kostnader för regulatoriska ansökningar inför kommersialiseringen, vilket innebär stora fördelar i det löpande arbetet.

Vad gäller särläkemedelsstatus för ROSgard vid PRRT undersöks möjligheterna för detta i både EU och USA.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se