Mot slutet av första kvartalet 2019 förväntas A1M Pharma initiera den första kliniska studien med läkemedelskandidaten ROSgard™. Detta är ett stort och viktigt steg i utvecklingen av ett läkemedel med potential att förebygga akuta njurskador – ett allvarligt tillstånd som årligen drabbar över 13 miljoner människor. Dödligheten är hög och de som överlever riskerar att utveckla en kronisk nedsatt njurfunktion, med allt vad detta innebär i form av ökad sjuklighet och minskad livskvalitet.

Betydande marknadspotential
Totalt drabbas omkring 2 miljoner människor i USA, Europa och Japan varje år av akuta njurskador i samband med sjukhusvistelse, och siffran stiger successivt över tid. Marknaden för akuta njurskador i USA bedöms vara värd 6,3 miljarder dollar per år. Bara i Storbritannien uppskattas kostnaderna som är hänförliga till akut njurskada att uppgå till 434-620 miljoner pund per år, vilket är mer än den totala kostnaden för bröst- lung- och hudcancer.A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se