A1M Pharma AB har bytt namn till Guard Therapeutics International AB

Besök guardtherapeutics.com

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Med bolagsstyrning menas vanligtvis de regler och den struktur som byggs upp för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda ett aktiebolag.

Bolagsstyrningen inom A1M Pharma AB utgår främst från tillämpliga regler i aktiebolagslagen, A1M Pharmas bolagsordning, A1M Pharmas interna styrdokument och de regler och rekommendationer för bolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market samt god sed på aktiemarknaden.

Här kan du läsa mer om A1M Pharmas bolagsstyrning i vår BolagsbeskrivningSidebar5

Nyheter

Mer om oss och vad som händer i vår verksamhet

Läs mer