"Med decennier av gedigen akademisk forskning om det kroppsegna proteinet A1M (alfa 1 mikroglobulin) och ett till punkt och pricka genomfört preklinisk utvecklingsprogram i ryggen, står bolaget nu inför sin viktigaste milstolpe hittills när man inom kort inleder kliniska studier med läkemedelskandidaten ROSgard. Ironiskt nog sammanfaller denna utvecklingsmässiga peak med ett veritabelt lågvattenmärke i marknadens värdering av bolaget. Om knappt ett dygn avslutas en starkt rabatterad företrädesemission som ska inbringa 83 MSEK för att finansiera fortsatta studier hela vägen in i fas II. Pre-money-värderingen ligger på 41 MSEK, vilket i jämförelse med andra svenska bolag i motsvarande utvecklingsfas framstår som mycket attraktivt, åtminstone för nya investerare"

Läs hela analysen genom att klicka här
"A1M Pharma ber aktieägarna om medel för att ta in läkemedelskandidaten ROSgard in i klinisk fas. En relativt låg risk i kommande säkerhetsstudier och en hög emissionsrabatt tala för att teckna i emissionen"

Läs hela analysen från Analysguiden genom att klicka här

Nordea Markets har idag publicerat en uppdragsanalys av A1M Pharma, där man konstaterar att bolaget är i färd med att bygga en behandlingsplattform baserad på sin läkemedelskandidat ROSgard med bred potential för att skydda celler och vävnader mot bl.a. oxidativ stress.

 

Nordea bedömer i sin uppdragsanalys marknadspotentialen för A1M Pharma inom indikationerna njurskydd vid strålterapi (PRRT) och havandeskapsförgiftning (preeklampsi) som lovande, motsvarande mellan 560 miljoner till 1,96 miljarder dollar för njurskydd vid PRRT och 1,2-3.2 miljarder dollar inom havandeskapsförgiftning.

 

För att läsa analysen, klicka här

Som väntat uppgick intäkterna till SEKm 0 (0) under kvartalet, däremot steg rörelsekostnaderna med 28%. Ökningen var primärt driven av att bolaget har gått in i en aktivare fas för att slutföra förberedelserna för de kliniska studierna för ROSgard. Efter rapporten höjer vi vår kostnadsprognos för 2017 med SEKm 6 drivet av något högre rörelsekostnader under kvartalet. Estimaten för 2018e och 2019e lämnar vi oförändrade. Drivet av lyckade prekliniska studier samt att ROSgard följer den givna utvecklingsplanen höjer vi chansen för läkemedelskandidaten till 15% från 13%, vilket höjer vår SOTP till SEKm 175 (SEK 21,7 per aktie). Med tanke på att bolaget befinner sig i en riskfylld sektor kan dessa beräkningar dock ändras snabbt. Vi ser en hög kurspotential i aktien men till en hög risk.

 

Läs hela analysen från Penser Access enom att klicka här

Det finns ett stort intresse kring A1M Pharmas världsledande forskning inom A1M-baserade läkemedelsbehandlingar. I slutet av oktober sändes ett inslag i det amerikanska TV-programmet ”Innovations with Ed Begley Jr” där bolaget medverkar som du kan se i efterhand här:

 

 

Havandeskapsförgiftning har länge kallats för teoriernas sjukdom eftersom forskarvärlden haft många teorier om sjukdomen utan att kunna presentera en hållbar förklaring. Men för tio år sedan lanserade lundaforskarna Stefan Hansson och Bo Åkerström en förklaring.

Medan Stefan Hansson, professor och överläkare i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus letade efter en rimlig förklaring genom att bland annat jämföra moderkakor från friska kvinnor med dem som drabbats av preeklampsi, gjorde han en intressant upptäckt.

Samtidigt, i parallellkorridoren på Biomedicinskt centrum i Lund, forskade Bo Åkerström, professor i medicinsk kemi, på ett litet kroppseget protein, som har till uppgift att hand om och oskadliggöra så kallade fria radikaler, mycket reaktiva molekyler som kan bildas i kroppen.

Lysnna på podden genom att klicka här
Var tionde minut dör en kvinna någonstans i världen av havandeskapsförgiftning. Varför vissa drabbas och andra inte, vet man inte och hittills har sjukdomen enbart kunnat botas genom att avbryta graviditeten.

Men nu kan gåtan vara nära en lösning. Efter 18 års arbete har en forskargrupp i Lund hittat ett kroppseget protein som kan stoppa sjukdomen. Proteinet A1M, som produceras i kroppen, har vid flera försök på djur stoppat processen som ger havandeskapsförgiftning och nästa steg med kliniska tester på människor, planeras redan 2018.

Läs hela artikeln här
Nästa år inleds tester av det som kan bli världens första medicin mot havandeskapsförgiftning, som drabbar 5 000 svenska kvinnor om året. Än så länge finns bara behandling mot symptomen.

Läs nyheten här
Ett kroppseget protein kan vara lösningen på den medicinska gåtan med havandeskapsförgiftning, eller preeklampsi. Professor Stefan Hansson och hans forskargrupp i Lund har genomfört flera lovande tester av det som kan bli världens första botemedel mot sjukdomen. Redan nästa år genomförs kliniska tester av behandlingen.

Läs hela artikeln här
Var tionde minut dör en kvinna i världen i havandeskapsförgiftning och 5.000 svenska kvinnor drabbas årligen av sjukdomen. Idag finns ingen behandling, men nu är ett forskarteam i Lund ett stort steg närmare världens första läkemedel. Nästa år inleds de första testerna på människor.

– Det här betyder oerhört mycket för världens kvinnor, säger Stefan Hansson, professor på Lunds Universitet och överläkare på kvinnokliniken i Lund och Malmö.

Se intervjun här

SVT hade även med ett inslag under morgonens nyheter.

Se inslaget här (2 min och 5 sekunder in i klippet)
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se