Nästa år inleds tester av det som kan bli världens första medicin mot havandeskapsförgiftning, som drabbar 5 000 svenska kvinnor om året. Än så länge finns bara behandling mot symptomen.

Läs nyheten här
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se