"A1M Pharma ber aktieägarna om medel för att ta in läkemedelskandidaten ROSgard in i klinisk fas. En relativt låg risk i kommande säkerhetsstudier och en hög emissionsrabatt tala för att teckna i emissionen"

Läs hela analysen från Analysguiden genom att klicka här
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se