"Med decennier av gedigen akademisk forskning om det kroppsegna proteinet A1M (alfa 1 mikroglobulin) och ett till punkt och pricka genomfört preklinisk utvecklingsprogram i ryggen, står bolaget nu inför sin viktigaste milstolpe hittills när man inom kort inleder kliniska studier med läkemedelskandidaten ROSgard. Ironiskt nog sammanfaller denna utvecklingsmässiga peak med ett veritabelt lågvattenmärke i marknadens värdering av bolaget. Om knappt ett dygn avslutas en starkt rabatterad företrädesemission som ska inbringa 83 MSEK för att finansiera fortsatta studier hela vägen in i fas II. Pre-money-värderingen ligger på 41 MSEK, vilket i jämförelse med andra svenska bolag i motsvarande utvecklingsfas framstår som mycket attraktivt, åtminstone för nya investerare"

Läs hela analysen genom att klicka här
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se