Aktieägarundersökning 2015
I vår strävan att ständigt förbättra vår kommunikation tycker vi att det är viktigt att ha en löpande dialog med dig som aktieägare. Detta eftersom vi gärna vill höra dina åsikter och synpunkter som investerare i A1M Pharma. Precis som förra året genomför vi därför en nöjd aktieägarundersökning.

För oss är det viktigt att så många aktieägare som möjligt deltar. Vi sätter därmed stort värde på ditt deltagande. Enkäten besvaras på webben och tar cirka 10 minuter av din tid. För att besvara enkäten besök, www.a1m.se/laika och logga in med din personliga kod.

Din personliga kod, ska du ha fått hemskickad till dig i samband med att du blev aktieägare i A1M Pharma. För nytillkomna aktieägare, eller om du förlorat din personliga kod, kan du skicka ett mejl med ditt namn och fullständiga hemadress till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.så får du koden skickad till dig.

Till de aktieägare som prenumererar på vårt nyhetsbrev, har länk till undersökningen och personlig kod skickats ut per e-post. Resterande aktieägare kommer under januari att få koden hemskickad till sig.

Undersökningen utförs av Laika Consulting på uppdrag av A1M Pharma och alla svar behandlas givetvis helt anonymt. Innan du besvarar enkäten har du möjlighet att uppdatera din kontaktinformation som registrerad aktieägare så att du som så önskar kan erhålla mer frekvent information om utvecklingen i vår verksamhet.

Även om du nyligen sålt dina aktier uppskattar vi om du tar dig tid och svarar på undersökningen.

Stort tack för ditt deltagande!

Med vänlig hälsning,
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Förtydligande definition av aktieägare som omfattas av undersökningen:
De aktieägare som omfattas av ägarundersökningen är de som var registrerade i det av Euroclear förda ägarregistret med avstämningsdag 2015-12-11.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se