Igår sände Sveriges Radio ett inslag med temat ”Ny forskning kan minska dödsfall i havandeskapsförgiftning”. Forskningen som inslaget syftar till är den som bedrivs av A1M Pharma i Lund. I inslaget intervjuas A1M Pharmas medgrundare Stefan Hansson, som är senior forskare ansvarig för bolagets kliniska forskning och utveckling och även arbetar som professor och överläkare i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet och kvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus.

Nyheten som PDF

Vid Svenska Läkarsällskapets kongress i december deltog A1M Pharma, och många läkare och anhöriga till patienter som drabbats av havandeskapsförgiftning kontaktade bolaget. Under kongressen intervjuade Sveriges Radio Stefan Hansson som svarar på frågor om bolagets forskning, samt en kvinna som berättar om när hon drabbades av havandeskapsförgiftning under sin graviditet.

Inslaget belyser tydligt allvaret av sjukdomstillståndet havandeskapsförgiftning, som drabbar tre till sju procent av alla gravida kvinnor och saknar effektiv behandling. Det enda alternativet är att förlösa modern och sjukdomstillståndet är en av de främsta orsakerna till graviditetsrelaterade dödsfall.

– Det är viktigt att belysa de stora problem som havandeskapsförgiftning medför så att fler känner igen symptomen och mer resurser kan satsas inom området.  Att förlösa modern i förtid är en sista utväg som är farlig både för modern och barnet. Kejsarsnitt och medföljande lång neonatalvård är dessutom mycket kostsamt för vården. Att kunna diagnostisera vilka som är i riskzonen att drabbas och sedan behandla symptomen är oerhört viktigt, kommenterar professor Stefan Hansson, medgrundare till A1M Pharma.

Hör inslaget i Sveriges radio genom följande länk: http://t.sr.se/230K0yk

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor varje år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, vd i A1M Pharma AB
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 046-286 50 30  
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se