A1M Pharma har tagit fram en vetenskaplig sammanfattning om bolagets forskning kring havandeskapsförgiftning. Publikationen är framtagen för att aktörer som forskare, läkemedelsbolag, media och andra intressenter skall kunna erhålla en överskådlig och utförlig bild av bolagets forskning.

Läs som PDF

I publikationen beskrivs även de upptäckter som legat till grund för A1M Pharmas forskning och utveckling såsom sambandet mellan fritt fosterhemoglobin i moderns blodomlopp och havandeskapsförgiftning. Texten kompletteras med en utförlig och informativ grafisk uppställning av sjukdomsförloppet vid havandeskapsförgiftning.

Publikationen rekommenderas för alla som har ett intresse av att fördjupa sin förståelse av havandeskapsförgiftning och den forskning som A1M Pharma bedriver för att hitta en behandling av sjukdomen. Den går att läsa i sin helhet på A1M Pharmas hemsida via följande länk:

http://www.a1m.se/wp-content/uploads/2015/02/Free-hemoglobin-and-oxidative-stress-A-Backgrounder-from-A1M-Pharma.pdf  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, vd
Telefon: 046-286 50 30
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor varje år.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se