Finwire intervjuade vd Tomas Eriksson den 1 juni 2016 med anledning av den aktuella nyemissionen.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se