Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund som utgörs av svenska gynekologer-obstetriker och andra läkare med intresse inom området. Varje år utser föreningens vetenskapliga nämnd årets bästa avhandling som gjorts inom området. Nyligen utnämndes en avhandling skriven av Ulrik Dolberg Andersson, med kopplingar till A1M Pharma, till årets bästa.

Läs som PDF

Årligen begär SFOGs vetenskapliga nämnd in en beskrivning av alla avhandlingar som gjorts inom gynekologi och obstetrik från samtliga lärosäten i Sverige. Därefter bedömer nämnden avhandlingarna baserat på kriterier som vetenskaplig kvalitet, studieutformning och relevans för området. I slutet av augusti utsågs en avhandling skriven av Ulrik Dolberg Andersson, under handledning av A1M Pharmas medgrundare professor Stefan Hansson, till årets bästa.

– Att avhandlingen utsetts till årets bästa av SFOG är ett oerhört gott betyg och utgör ett starkt kvitto på att den forskning som A1M Pharmas verksamhet bygger på är i absolut framkant. Det är också glädjande att forskning relaterad till vår verksamhet uppmärksammas i denna typ av sammanhang, då läkare inom branschen är en av de viktigaste målgrupperna att nå ut till. Det är de som i slutändan kommer att använda de läkemedel vi utvecklar, säger A1M Pharmas VD Tomas Eriksson.

Avhandlingen fokuserar på fosterhemoglobin och A1M som biomarkörer för havandeskapsförgiftning-preeklampsi. Resultaten tyder på att A1M Pharmas diagnostikmodell med hjälp av ett enkelt blodprov redan under vecka 8-10, kan förutsäga om en gravid kvinna löper ökad risk att utveckla havandeskapsförgiftning senare i graviditeten, samt att diagnostikmodellen kan ge en god uppfattning om hur sjuk modern blir senare i graviditeten.

– Avhandlingen är ett utmärkt exempel på välfungerande translationell forskning, d.v.s. där sjukdomsproblem som identifierats i vården ligger till grund för laboratoriebaserade studier. Denna typ av akademisk forskning är verkligen betydelsefull, och möjliggör för bolag som A1M Pharma att utveckla nya och bättre behandlingsmetoder inom områden med stora medicinska behov, säger professor Stefan Hansson, handledare till Ulrik Dolberg Andersson och medgrundare till A1M Pharma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 046-286 50 30

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, baserad på proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor varje år.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se