A1M Pharma har lämnat in en ansökan om varumärkesskydd i Europa för det kommersiella namnet ROSGard som benämning på bolagets läkemedelskandidat RMC-035. Ansökningar avseende andra viktiga marknader är planerade.

Läs som PDF

Den aktuella kandidaten är baserad på det kroppsegna proteinet A1M. Namnet åsyftar potentialen att skydda mot skadlig oxidativ stress i organ och andra vävnader.

– ROSGard™ är ett passande kommersiellt namn som tydligt förknippar vår läkemedelskandidat med dess verkningsmekanism. Det gör att vi kan förtydliga vår kommunikation gentemot potentiella samarbetspartners, investerare och medier samt på ett tidigt stadium öka kännedomen om läkemedelskandidatens tilltänkta produktnamn vid en framtida marknadslansering, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

Skadliga ämnen som ger upphov till oxidativ stress vid flertalet allvarliga sjukdomstillstånd – inklusive havandeskapsförgiftning och akuta njurskador – kallas med ett samlingsnamn reaktiva syreföreningar, vilket på engelska förkortas ROS (reactive oxygen species).

Basregistreringen för varumärkesskyddet sker i Europa, och kan därefter användas för ansökan på andra marknader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, vd i A1M Pharma AB
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 046-286 50 30

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™, baserad på proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Nya rön visar att cellerna i hjärtat skyddas på ett liknande vis. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer, och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar 12 miljoner människor varje år.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se