A1M Pharma fortsätter stärka resurserna inom bolagets regulatoriska arbete och har kontrakterat Karin Sewerin och Jan Hedander som konsulter inom CMC-Regulatory. Därmed tillförs A1M Pharma spetskompetens inom regulatoriska och strategiska frågor som rör CMC (Chemistry, Manufacturing and Control), som är en viktig del i kontakten med regulatoriska myndigheter.

Läs som PDF.

Jan Hedander och Karin Sewerin kommer att arbeta med regulatoriska frågor med inriktning på CMC, vilket bland annat omfattar frågor om produktion och kvalitetskontroll. Målet är att få studier och läkemedel godkända av regulatoriska myndigheter som Läkemedelsverket och European Medicines Agency (EMA).

– I det skede vi befinner oss i är det viktigt att vi har en effektiv strategi för att möta de regulatoriska kraven och på ett effektivt sätt kunna ta bolagets projekt närmare kliniska studier. Jag är övertygad om att Karin och Jan är rätt personer för det utvecklingsarbete detta innebär. De båda har bred erfarenhet inom läkemedelsbranschen samtidigt som de besitter spetskompetens inom CMC och regulatoriskt arbete, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

Karin Sewerin är i grunden apotekare och har bred erfarenhet från ledande positioner inom läkemedelsbranschen. Hon har bland annat arbetat med regulatoriska frågor på bolag som Genentech Inc., AstraZeneca och Pharmacia/KABI och ansvarat över såväl utvecklingen som genomförandet av regulatoriska strategier för ett flertal läkemedelskandidater.

Jan Hedander är civilingenjör med fokus på biokemi, analytisk och organisk kemi och har en MSc från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Han har över 35 års erfarenhet från forskning och läkemedelsutveckling, och har varit drivande i en mängd projekt i bolag som Biovitrum och Pharmacia/KABI.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, vd i A1M Pharma AB
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 046-286 50 30

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och en ny behandling av havandeskapsförgiftning, som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år i sjukdomen, och den är orsaken till 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken prediktiv diagnostik eller behandling för de nedsättningar av njurfunktionen som är förknippade med havandeskapsförgiftning. I allvarliga fall tvingas läkare att avbryta graviditeten, vilket leder till för tidigt födda barn och medför stora vårdkostnader. A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ – baserad på det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin – har i flera prekliniska studier visat sig återställa nedsättningar av njurfunktionen, genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som ofta sammanhänger med större kirurgiska ingrepp och strålbehandlingar mot cancer. Bolaget bedriver därför även utveckling av behandling för dessa akuta njurskador. Första indikation är njurskydd vid PRRT – en målsökande strålbehandling mot cancer – i syfte att möjliggöra utökad behandlingsnivå och på så sätt mer effektivt bekämpa cancern. Över 12 miljoner människor drabbas varje år av akuta njurskador som kan leda till permanenta njurskador.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se