Den vetenskapliga publikationen Drug Discovery Today har publicerat en artikel som sammanfattar A1M Pharmas forskning och utveckling inom behandling av havandeskapsförgiftning med rA1M. Artikeln är skriven av A1M Pharmas Director Medical Affairs Rolf Gunnarsson samt bolagets medgrundare prof. Bo Åkerström, prof. Stefan Hansson och dr. Magnus Gram.

 Artikeln rekommenderas varmt för den som vill öka sin förståelse för hur rA1M fungerar i samband med att njurarna och andra organ utsätts för skadlig oxidativ stress. Den ger även en god inblick i hur vi metodiskt arbetar för att öka kunskapen om såväl sjukdomen som rA1Ms verkningsmekanism på vägen mot en godkänd behandling, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

Havandeskapsförgiftning drabbar cirka 10 miljoner kvinnor och deras barn varje år, och en behandling som kan motverka för tidig förlossning skulle innebära mycket stora medicinska och kostnadsmässiga vinster. I artikeln beskrivs sjukdomens två stadier. Det första inträffar inne i moderkakan där fritt fosterhemoglobin leder till inflammation, skador på den skyddande barriären och läckage av fritt hemoglobin till moderns blodomlopp. Det andra stadiet inträffar på moderns sida när fritt hemoglobin bryts ner till heme och järn och slutligen skadar vävnaderna i njurarna, men även i andra organ som levern och hjärtat, genom oxidativ stress.

Vidare beskrivs hur bolagets rekombinanta A1M (rA1M) kan användas för att behandla havandeskapsförgiftning. rA1M kan ta hand om fria radikaler och reaktiva oxidativa föreningar (ROS), skydda energiproduktionen i mitokondrierna samt reparera skadad vävnad.

Verkningsmekanismen hos rA1M har verifierats i flertalet prekliniska studier, inklusive flera olika djurmodeller. Inkluderade illustrationer visar även tydligt hur rA1M normaliserar njurfunktionen när rA1M ges i samband med uppkomsten av symptom som motsvarar havandeskapsförgiftning.

Artikeln finns att läsa i sin helhet via nedanstående länk:
http://www.a1m.se/wp-content/uploads/2017/01/Drug-Discovery-Today-2016.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, vd i A1M Pharma AB
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 046-286 50 30  

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och en ny behandling av havandeskapsförgiftning, som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år i sjukdomen, och den är orsaken till 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken prediktiv diagnostik eller behandling för de nedsättningar av njurfunktionen som är förknippade med havandeskapsförgiftning. I allvarliga fall tvingas läkare att avbryta graviditeten, vilket leder till för tidigt födda barn och medför stora vårdkostnader. Den aktiva substansen i A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ – baserad på det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin – har i flera prekliniska studier visat sig återställa nedsättningar av njurfunktionen, genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som ofta sammanhänger med större kirurgiska ingrepp och strålbehandlingar mot cancer. Bolaget bedriver därför även utveckling av behandling för dessa akuta njurskador. Första indikation är njurskydd vid PRRT – en målsökande strålbehandling mot cancer – i syfte att möjliggöra utökad behandlingsnivå och på så sätt mer effektivt bekämpa cancern. Över 12 miljoner människor drabbas varje år av akuta njurskador som kan leda till permanenta njurskador.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se