Inledningen av 2017 har varit intensiv för oss på A1M Pharma, med fortsatta prekliniska studier inför det kommande kliniska programmet. Vi har även valt en ny utvecklingsstrategi för att snabbare nå kliniska data och därmed kunna öka värdet på bolaget. Ett intensivt arbete pågår med att i detalj formulera en klinisk plan med fokus på att ta vårt projekt för njurskydd vid strålbehandling (PRRT) med ROSGard™ till fas II och en licensaffär på kortast möjliga tid. Parallellt fortsätter vi arbetet med planering av kliniska studier inom behandling av havandeskapsförgiftning.

När vi nu genomför en emission med åtföljande listbyte till Nasdaq First North har bolaget aldrig stått starkare ur ett utvecklingsperspektiv. En solid grund är lagd för den fortsatta utvecklingen med ansökan om substanspatent, goda resultat från immunogenicitets- resp tox/säkerhetsstudier samt en godkänd utvecklingsbatch. Sammantaget innebär dessa viktiga framgångar att vi har stora möjligheter att skapa värde för våra aktieägare inom en överskådlig framtid. På riktigt kort sikt blir utspädningen för aktieägare som väljer att inte delta i emissionen tyvärr betydande, men jag hoppas att det stora flertalet tar chansen att följa med oss in i klinisk fas för att längre fram kunna skörda frukterna av många års hårda ansträngningar.

Vi har i detta nyhetsbrev länkat till en intervju med vår styrelseordförande Martin Austin. Han är kanske extra intressant att lyssna på i detta skede av vår utveckling. Martin Austin har nämligen varit en viktig faktor i utformningen av en optimal väg framåt för bolaget med sin långa erfarenhet av affärs och strategiutveckling inom bioteknologi, bland annat som ansvarig för affärsutveckling inom Roche Pharmaceuticals där han hade en ledde försäljningen av diverse produkter till ett sammanlagt värde av mer än 650 miljoner dollar samt hade en ledande roll vid köpet av Boehringer Mannheim, en affär på 11 miljarder dollar. Han är en internationellt erkänd expert vad gäller affärsutveckling inom bioteknologi och har skrivit flera böcker inom området.

Slutligen vill jag passa på att nämna att det kommer att gå att träffa mig och vår styrelseordförande Martin Austin vid flera kommande presentationer i samband med emissionsperioden. Datum och plats kommer att presenteras på vår hemsida. Jag vill tacka för allt stöd och engagemang från er aktieägare och ser fram emot att få ta vår lovande läkemedelskandidat ROSGard™ in i klinisk fas.

Tomas Eriksson, vd
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
046 286 50 30

Innehållsförteckning
A1M Pharma beslutar om företrädesemission om 122,9 MSEK samt ansöker om listbyte till Nasdaq First North
Intervju med styrelseordförande Martin Austin
Frågor och svar om företrädesemissionen
Immunogenicitetsstudie med ROSGard färdigställd med positivt resultat
A1M Pharmas medgrundare bakom vetenskaplig artikel om A1Ms roll vid ögonsjukdomar
Artikel om rA1M publicerad i ansedd internationell forskningstidskrift

Hela nyhetsbrevet går att läsa genom att klicka på nedan länk:
http://mailservice.lkc.se/x/?S7Y1NPlfZGv4P9fW0NDSDAAA74
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se