A1M Pharma kommunicerade i slutet av 2016 att bolagets läkemedelskandidat ROSGard™ uppvisade en god njurskyddande effekt i samband med strålbehandling (PRRT) i en preklinisk djurstudie. Denna studie fokuserade på resultat 1-8 dagar efter behandlingstillfället, och slutgiltiga resultat visade att de strålningsskador som uppträder inom 8 dagar efter PRRT i princip eliminerades i den grupp där den aktiva substansen i ROSGard™ administrerades i samband med strålningstillfället.

I slutet av mars kommunicerade bolaget att även en uppföljande långtidsstudie slutförts där den skyddseffekten mot njurskador följdes upp under 6 månader efter behandlingstillfället. Dataanalysen är ännu inte avslutad, men resultatbilden visar tydligt att den aktiva substansen i ROSGard™ har en stark skyddseffekt mot njurskador.

Den grupp i långtidsstudien som fick strålningsbehandling utan den aktiva substansen i ROSGard™ uppvisade under de följande 6 månaderna proteinläckage i urinen (proteinuri), tillbakabildning av njurar samt dödsfall. Inom den grupp som samtidigt med strålningen erhåll den aktiva substansen i ROSGard™ kunde dessa negativa effekter kraftigt reduceras, och i vissa fall till och med förhindras.

– Den nu säkerställt starka skyddseffekten mot njurskador som den aktiva substansen i ROSGard™ uppvisar på både kort och lång sikt i dessa prekliniska studier är ett tydligt kvitto på att vi har något mycket värdefullt att erbjuda inom marknaden för strålningsterapi, säger A1M Pharmas utvecklingschef Eddie Thordarson.

Läs mer i pressmeddelandet genom att klicka här

En intervju med A1M Pharmas utvecklingschef Eddie Thordarson om hur bolagets väg framåt ser ut inom skydd mot njurskador i samband med strålbehandling (PRRT) planeras till ett kommande nyhetsbrev.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se