Den 7 april avslutades teckningstiden i A1M Pharmas företrädesemission av units bestående av aktier och kostnadsfria teckningsoptioner. Teckningsgraden blev 65,1 procent, varav garanter stod för 7,9 procentenheter, vilket innebär att bolaget tillförs 80 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer A1M Pharma att erhålla ytterligare 26 MSEK.

– Vi kan nu färdigställa bolagets planerade prekliniska aktiviteter under 2017 och därefter ta vår läkemedelskandidat ROSGard™ in i klinisk fas enligt den offensiva plan som presenterades i prospektet, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

Med hjälp av emissionslikviden kan bolaget bland annat finansiera återstående prekliniska studier med ROSGardTM, inleda kliniska studier inom njurskydd vid strålbehandling (PRRT) samt planering inför kliniska fas I/II-studier inom havandeskapsförgiftning.

Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner
  • Sista dag för handel med BTU: 9 maj 2017
  • Datum för när nyemitterade aktier och teckningsoptioner beräknas finnas tillgängliga på respektive depå/vp-konto: 15 maj 2017
  • Första handelsdag för teckningsoptioner (A1MTO): 15 maj 2017
  • Sammanläggning av aktier 1:20, det vill säga 20 aktier till en (1): vecka 21
  • Planerad handelsstart på First North (givet godkännande från Nasdaq): vecka 24
Läs mer om utfallet i pressmeddelandet genom att klicka här

Nedan visas bolagets uppdaterade tidsplan som publicerades i emissionsprospektet.

Tidsplan för utveckling av läkemedelskandidaten ROSgard™

tidsplan
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se