A1M Pharma meddelar att VD Tomas Eriksson har köpt 84 444 Units i den nyligen genomförda nyemissionen motsvarande 253 332 aktier i bolaget samt 84 444 vederlagsfria teckningsoptioner. Transaktionen offentliggjordes i Finansinspektionens register för insidertransaktioner den 10 maj 2017.

Köpeskillingen för transaktionen uppgick till 189 999 kr. 40 000 Units köptes privat och 44 444 Units köptes via bolaget Kombinator Affärsutveckling AB. Efter konvertering till aktier kommer Tomas Erikssons innehav i A1M Pharma AB att uppgå till 1 005 833 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) – en målsökande strålbehandling av tumörer – i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se