Idag 22 maj 2017 är det World Preeclampsia Day. Nästan 76 000 mödrar och 500 000 barn världen över förlorar sina liv till följd av havandeskapsförgiftning (preeklampsi) och relaterade problem i samband med graviditeten varje år. För att öka medvetenheten om preeklampsi som en livshotande komplikation av graviditeten, har hälsoorganisationer runt om i världen anordnat World Preeclampsia Day för att uppmärksamma havandeskapsförgiftning.

Kampanjen är ett initiativ startad av BabyCenter, Ending Eclamspsia/USAID, International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy, Preeclampsia Foundation och PRE-EMPT. För mer information, vänligen besök https://www.thunderclap.it/projects/56639-world-preeclampsia-day

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) – en målsökande strålbehandling av tumörer – i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se