För att underlätta för institutionella och internationella investerare att bli aktieägare i A1M Pharma kommer bolaget att byta lista till Nasdaq First North den 20 juni 2017. Listbytet utgör ett viktigt steg mot bolagets målsättning om en bredare internationell profilering.

– Nasdaq är ett internationellt erkänt varumärke som internationella aktörer kan relatera till, berättar vd Tomas Eriksson, som menar att den nya noteringen kommer att göra det blir lättare för internationella aktörer att investera i A1M Pharma.

Tidigare har A1M Pharma varit noterat på marknadsplatsen Aktietorget, och Tomas Eriksson ser listbytet som ett naturligt steg för bolaget.

– Noteringen på Aktietorget har varit mycket viktig och betydelsefull för oss. Men i samband med att vi växer och blir mer globala blir det än viktigare med den exponering som vi får med den nya noteringen, säger han.

Niclas Holmberg, som är noteringsansvarig på Nasdaq Stockholm, lyfter fram tre fördelar med en notering på Nasdaq.

– För det första gör Nasdaqs starka varumärke att möjligheterna till kapitalanskaffning stärks. För det andra är en notering hos oss en kvalitetsstämpel tack vare vår grundliga noteringsprocess, övervakning samt användandet av Certified Advisers som säkerställer en hög kvalitet på de listade bolagen. För det tredje så gör noteringen i kombination med Nasdaqs globala varumärke att bolaget får en synlighet som är svår att uppnå någon annanstans, säger Holmberg.

Om Nasdaq First North
First North är Nasdaqs marknadsplats för mindre och växande bolag. First North har ett mindre omfattande regelverk jämfört med den reglerade huvudmarknaden. Till skillnad mot den reglerade marknaden har varje bolag på First North en rådgivare, så kallad Certified Adviser, som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se