För aktieägare som deltog i A1M Pharmas emission av units under våren 2017 kommer snart den första av två nyttjandeperioder då de kostnadsfria optioner som erhölls vid emissionen kan nyttjas. 20 teckningsoptioner ger rätt att teckna en aktie i A1M Pharma till teckningskurs 15 SEK.

Den första av de två nyttjandeperioderna inträffar 28 augusti – 8 september 2017 och den andra 27 november – 8 december 2017.

För dig som har dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring
Om du har dina optioner förvaltarregistrerade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare, som ger instruktioner hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner. Du har möjlighet att teckna aktier under perioden 28 augusti – 8 september 2017. För mer information och vidare instruktioner hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare/ bank/nätmäklare i god tid, eller besök deras hemsida. Du finner oftast informationen hur du tecknar under fliken ”Erbjudanden” eller snarlikt. Tänk på att förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av teckningsoptioner i god tid innan teckningstiden löper ut, ofta flera dagar innan.

För dig som har dina teckningsoptioner direktregistrerade på ett VP-konto
Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Däremot finns en anmälningssedel att tillgå på A1M Pharmas hemsida (www.a1m.se). I samband med att anmälningssedel skickas in till Erik Penser Bank ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedeln finner du genom att klicka här

Teckningsoptioner kan omvandlas till aktier efter teckning under perioden 28 augusti – 8 september 2017 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Erik Penser Bank tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske cirka tre veckor efter teckningsperiodens utgång.

Handel med teckningsoptioner (A1M TO)
Det är möjligt att köpa och sälja teckningsoptioner till och med den 6 december 2017. Teckningsoptionerna är listade på Nasdaq First North i likhet med bolagets aktier till och med den andra nyttjandeperioden. Därefter förfaller teckningsoptioner som inte sålts eller utnyttjats. Teckningsoptionerna har kortnamnet A1M TO och ISIN-koden SE0009773450.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se