A1M Pharmas ledande forsknings- och utvecklingsarbete inom havandeskapsförgiftning kommer att uppmärksammas i ett avsnitt av TV-programmet Innovations with Ed Begley Jr. som sänds på Fox Business i USA.

Sändningen av avsnittet där A1M Pharma medverkar är framflyttat från det tredje kvartalet till slutet av oktober och därmed nära inpå den andra nyttjandeperioden för bolagets teckningsoptioner (A1M TO).

– Jag ser positivt på den här möjligheten att uppmärksamma havandeskapsförgiftning och A1M Pharmas utveckling av läkemedelskandidaten ROSGard som en framtida behandling. Samtidigt är jag hoppfull om att det kommer att attrahera fler internationella investerare i bland annat USA, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

TV-programmet Innovations with Ed Begley Jr. uppmärksammar framsteg inom områden som hälsovård, grön energi, teknologi och global handel under ledning av skådespelaren och hållbarhetsförespråkaren Ed Begley, Jr. För mer information om programmet, gå in på www.innovationstelevision.com.

Du kan även se det senaste avsnittet av Innovations genom att klicka här
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se