Brittiska tidningen The Telegraph uppmärksammade i juli de olika mindre kända cancerformer som går under samlingsnamnet neuroendokrina tumörer (NET). Trots att de ännu är relativt okända för allmänheten är de enligt artikeln tillsammans vanligare än mer kända cancerformer som testikelcancer och cancer i äggstockarna. Uppskattningsvis lever ca 30 000 britter med sjukdomen, och omkring 4 000 nya patienter diagnosticeras varje år bara i Storbritannien.

Enligt artikeln är NET-tumörer svåra att upptäcka då symptomen, som trötthet, astma och matsmältningsproblem, lätt kan misstas för andra sjukdomar, bland annat den betydligt ofarligare mag-/tarmsjukdomen IBS.

Utöver behandling av havandeskapsförgiftning utvecklar A1M Pharma läkemedelskandidaten ROSGardTM som en potentiellt njurskyddande substans för användning i samband med strålbehandlingsformen PRRT. PRRT används framförallt för just behandling av NET-tumörer. Förhoppningen är att kunna minska skadeverkningarna på patientens njurar vid PRRT-behandling och därmed kunna öka den totala strålningsdosen som patienten tolererar.

Läs artikeln i sin helhet genom att klicka här
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se