I kölvattnet på Svenska Dagbladets artikel har fler svenska medier uppmärksammet A1M:  
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se