Som tidigare meddelats har Nordea inlett bolagsbevakning av A1M Pharma. Då Nordea har en bred europeisk kundkrets förväntas detta kunna leda till ett ökat internationellt intresse för att handla med bolagets aktie.

Nordea påbörjade sitt analysarbete i september men den första bolagsanalysen har blivit fördröjd och förväntas nu bli tillgänglig i början av november.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se