American Kidney Fund, en stor amerikansk icke-vinstdrivande organisation som bidrar till att främja ny forskning och förbättrad sjukvård för personer med njursjukdomar, har delat ut ett forskningsstipendium med syfte att främja utvecklingen av bättre behandlingar för gravida kvinnor med kronisk njursjukdom som tidigare drabbats av akut njurskada (AKI).

Mottagare av stipendiet är Jessica Sheehan Tangren som forskar vid Brigham and Women’s Hospital/Massachusetts General Joint Nephrology Fellowship Program. Forskningen som finansieras kommer att baseras på hennes tidigare rön som visat att kvinnor som drabbats av AKI löper en förhöjd risk att drabbas av havandeskapsförgiftning när de blir gravida senare i livet.

– Den här forskningen kommer att bli intressant att följa för A1M Pharma då den tydligt kopplar samman nedsatt njurfunktion, även tidigare i livet, med havandeskapsförgiftning. Det är i linje med våra egna upptäckter och vårt val att utveckla vår läkemedelskandidat ROSgardTM för denna indikation. Mer forskning kring sjukdomen och den uppmärksamhet som det kan leda till på viktiga marknader som USA är positivt för oss då vi är en ledande aktör inom forskningsfältet, kommenterar A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se