PRRT

A1M Pharma planerar för att inleda kliniska studier med initialt fokus på njurskydd i samband med strålningsbehandlingsformen PRRT under det första kvartalet 2018. Det är därför värt att uppmärksamma att produkten Lutathera som första PRRT-produkt nu är godkänd för behandling av neuroendokrina tumörer (NET) i EU samt Island, Norge och Lichtenstein.


Även i USA går processen för marknadsgodkännande av Lutathera framåt. Landets läkemedelsmyndighet FDA meddelade i slutet av augusti att ansökan för Lutathera är komplett och mottagen av myndigheten. Det innebär att myndigheten inte behöver något ytterligare underlag innan ett beslut om ett eventuellt marknadsgodkännande kan tas.

– Det är glädjande att en första PRRT-produkt nu är godkänd i Europa och att motsvarande process framskrider i USA. Godkännandet i Europa gör det möjligt för vårdgivare att använda denna typ av strålbehandling för betydligt fler patienter än tidigare inom en patientgrupp som kännetecknas av ett stort medicinskt behov. Vår läkemedelskandidat ROSgardTM har ännu en bra bit kvar till marknad då den första kliniska studien är planerad att inledas under det första kvartalet 2018, men om vi kan visa positiva resultat i människa är det givetvis en klar fördel om det finns ett stort patientunderlag, säger A1M Pharmas VD Tomas Eriksson.

En pressrelease om godkännandet som publicerats av tillverkaren Advanced Accelerator Applications kan nås genom att klicka här

Utförlig EU-information om hur produkten fungerar och vad den är godkänd att användas för går att läsa genom att klicka här
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se