A1M Pharma har anställt Marie Wallén Öhman, tidigare Clinical Research Manager vid McNeil AB Sweden, som projektledare för bolagets kliniska utveckling. Tjänsten är på heltid och har redan tillträtts. A1M Pharmas kliniska program, med sikte på njurskydd i samband med PRRT-strålbehandling är planerad att inledas under det första kvartalet 2018.

Marie Wallén Öhman har 13 års erfarenhet inom studiedesign och genomförande av kliniska studier under hela den kliniska fasen, bland annat som ansvarig för flera multicenterstudier. Totalt har hon 19 års branscherfarenhet, samt även en gedigen akademisk bakgrund med en doktorsexamen inom immunteknologi vid Lunds universitet.

– Den här rekryteringen utgör en viktig förstärkning av vårt team inom klinisk prövning av vår läkemedelskandidat ROSgardTM. Marie Wallén Öhmans gedigna erfarenhet inom studiedesign och projektledning har redan visat sig vara en stor tillgång för bolaget, säger A1M Pharmas utvecklingschef Eddie Thordarson.

Marie Wallén Öhman kommer att projektleda genomförandet av de kliniska prövningarna och arbetar nu med förberedelserna inför en första klinisk säkerhetsstudie i friska frivilliga.

– A1M Pharma har en lovande och mycket spännande klinisk fas framför sig inom två medicinskt betydelsefulla områden. Jag ser det därför som mycket inspirerande att kunna bidra med min kunskap från liknande projekt under denna viktiga del i företagets utveckling, säger Marie Wallén Öhman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) – en målsökande strålbehandling av tumörer – i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 20 juni 2017. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se