A1M Pharmas ledande forsknings- och utvecklingsarbete inom havandeskapsförgiftning kommer att uppmärksammas i ett avsnitt av TV-programmet Innovations with Ed Begley Jr. som sänds på Fox Business i USA, och når därmed ut till cirka 74 000 000 hushåll. Avsnittet kommer sändas via webben den 28 oktober kl 23.00 svensk tid.

– Jag ser positivt på den här möjligheten att uppmärksamma havandeskapsförgiftning och A1M Pharmas utveckling av läkemedelskandidaten ROSgard som en framtida behandling. Vi förväntar oss även att vårt kliniska program inom behandling av havandeskapsförgiftning och njurskydd vid strålbehandling, med en säkerhetsstudie i friska frivilliga som är planerad att inledas i början av 2018, kommer att uppmärksamma och attrahera fler internationella investerare i bland annat USA, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

Avsnittet kommer att sändas på Fox Business i USA den 28 oktober kl 23:00 svensk tid, och når därmed ut till cirka 74 000 000 hushåll (63 procent av alla hushåll med tv i USA). För alla bosatta utanför USA kommer det även vara möjligt att se programmet via webben på www.innovationstelevision.com/videos. Programmet kommer att publiceras när sändningen startar.

Om Innovations with Ed Begley Jr.
TV-programmet Innovations with Ed Begley Jr. uppmärksammar framsteg inom områden som hälsovård, grön energi, teknologi och global handel under ledning av skådespelaren och hållbarhetsförespråkaren Ed Begley, Jr. Programmet produceras av DMG Productions, LLC. För mer information om programmet, gå in på www.Innovationstelevision.com.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se