Du som deltog vid A1M Pharmas företrädesemission i våras erhöll teckningsoptioner (A1M TO) som ger rätt att teckna en ny aktie till kursen 15 kr under perioden 27 november – 8 december. Om du innehar teckningsoptioner sedan företrädesemissionen, eller har förvärvat sådana i efterhand, börjar det bli dags att antingen nyttja eller sälja dem innan de förfaller.

Det finns 35 555 556 utelöpande teckningsoptioner av serie 2017. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för tjugo (20) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i A1M Pharma till en kurs om 15,00 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 27 november – 8 december 2017. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning. Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 6 december 2017.

Viktig information
Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 6 december 2017, alternativt nyttjas för teckning senast den 8 december 2017, förfaller. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Handel med Teckningsoptioner (A1M TO)
Om du inte äger teckningsoptioner sedan tidigare eller önskar teckna mer än ditt innehav av teckningsoptioner kan du köpa nya teckningsoptioner via aktiemarknaden. Teckningsoptionerna är listade på Nasdaq First North i likhet med bolagets aktier. Det är möjligt att köpa och sälja teckningsoptioner till och med den 6 december 2017. Därefter förfaller teckningsoptioner som inte sålts eller nyttjats. Teckningsoptionerna har kortnamnet A1M TO och ISIN-koden SE0009773450. Kontakta din förvaltare/bank/nätmäklare för vidare instruktioner.

Så nyttjar du dina teckningsoptioner i A1M Pharma

För dig som har dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring
Om du har dina optioner förvaltarregistrerade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring ska teckning/betalning ske genom respektive förvaltare, som ger instruktioner hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner. Du har möjlighet att teckna aktier under perioden 27 november – 8 december 2017. För mer information och vidare instruktioner hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare/ bank/nätmäklare i god tid, eller besök deras hemsida. Du finner oftast informationen hur du tecknar under fliken ”Erbjudanden” eller snarlikt. Tänk på att förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av teckningsoptioner i god tid innan teckningstiden löper ut, ofta flera dagar innan.

För dig som har dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade teckningsoptioner)
För dig som har dina teckningsoptioner direktregistrerade på VP-konto utsändes en förtryckt anmälningssedel postalt med en sammanfattning av villkor för teckningsoption av serie 2017. Anmälningssedel kommer även finnas att tillgå på A1M Pharmas hemsida (www.a1m.se) eller Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se) från och med 27 november 2017. Samtidigt som anmälningssedel skickas in till Erik Penser Bank AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Du kan även scanna/fotografera av anmälningssedeln och maila den till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Teckningsoptioner kan omvandlas till aktier efter teckning under perioden 27 november – 8 december 2017 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Erik Penser Bank tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske cirka tre veckor efter teckningsperiodens utgång.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se