Den 7 november meddelade A1M Pharma att man i pågående prekliniska studier har kunnat visa att den aktiva substansen i bolagets läkemedelskandidat ROSgard™ har en tydlig benmärgsskyddande effekt vid strålbehandling, utöver den redan påvisade skyddseffekten för njurarna. Detta är en viktig upptäckt för utvecklingen av A1M-baserade läkemedel, och bolaget kommer att inkludera biomarkörer för benmärgsskydd i bolagets planerade kliniska program för ROSgard™.

– Att vår läkemedelskandidat verkar kunna skydda mot två av de mest centrala skadeverkningarna som uppstår vid strålbehandling är synnerligen glädjande. Upptäckten stärker ytterligare vår tro på att vi har möjlighet att bidra till väsentligt förbättrade strålbehandlingsrutiner, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

Bolagets kliniska studier med ROSgard™, som initialt fokuserar på njurskydd vid PRRT (strålbehandlingsform som används för neuroendokrina cancertumörer), är planerade att inledas under det första kvartalet 2018.

– Med denna data ser vi nu över designen av det planerade kliniska programmet för ROSgard™, för att inkludera även biomarkörer för benmärgsskydd vid strålbehandling. För behandlande läkare är benmärgsskydd en mycket positiv faktor. Om man kan skydda benmärgen under strålning kan det bli möjligt att genomföra fler strålbehandlingar under kortare tid, säger A1M Pharmas utvecklingschef Eddie Thordarson.

Breddad potential för ROSgard™
Upptäckten att den aktiva substansen i ROSgard™ kan skydda även benmärgen vid strålbehandling är viktig för A1M Pharma av flera olika skäl.

• Effekten av ROSgard™ i samband med strålbehandling kan förstärkas om läkemedlet skyddar båda de organ som är mest utsatta. För patienter med nedsatt njurfunktion, som löper en ökad risk att även drabbas av skadeverkningar på benmärgen, är en sådan dubbel skyddseffekt extra viktig.

• Inkludering av fler biomarkörer i bolagets kliniska studier innebär allt annat lika en högre sannolikhet att ROSgard™ uppvisar en signifikant behandlingseffekt. Det gör projektet mer värdefullt för potentiella licenstagare/samarbetspartners.

• Även inom behandling av andra sjukdomar är njurskydd i kombination med benmärgsskydd en stor fördel, då benmärgen ofta utsätts för skadeverkningar vid nedsatt njurfunktion av olika slag. Upptäckten är således positiv för samtliga av bolagets utvecklingsprojekt.

Pressmeddelandet som publicerades den 7 november nås genom att klicka här
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se