Dataanalysen av A1M Pharmas prekliniska långtidsstudie inom PRRT har avslutats. Resultaten har sammanställts och bolaget lämnar nu in resultaten att presenteras i en vetenskaplig tidskrift.

Den målsökande strålbehandlingen PRRT, som framförallt används för behandling av neuroendokrina cancertumörer (NETs) som kan sprida sig i mag-/tarmkanalen och lungorna, belastar kraftigt patientens njurar med risk för allvarliga njurskador som följd. Detta begränsar den maximala stråldosen som kan användas både vid enskilda strålbehandlingar och totalt. Ofta visar sig inte eventuella njurskador förrän flera månader efter behandlingstillfället. A1M Pharma har därför genomfört två prekliniska studier där den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSgard™ administrerades i samband med strålningstillfället. ROSgard™ utvecklas för att ges vid varje strålningstillfälle i syfte att skydda njurarna från potentiella skador.

I den första prekliniska studien låg fokus på kortsiktiga njurskador. Slutgiltiga resultat från denna studie visar att de strålningsskador som uppträder inom 8 dagar efter PRRT i princip eliminerades i den grupp där den aktiva substansen i ROSgard™ administrerades i samband med strålningstillfället.

I långtidsstudien låg fokus på långsiktiga njurskador med uppföljning upp till sex månader efter strålningstillfället. Analys av data har nu avslutats och A1M Pharma går därför vidare i processen där bolaget lämnar in resultaten att publiceras i en vetenskaplig tidskrift.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se