Nu börjar 2018, och det är ett mycket speciellt år i A1M Pharmas historia. Efter årtionden av banbrytande forskning kring A1M-proteinet, och de senaste årens framgångsrika prekliniska studier samt utveckling av en storskalig produktion i enlighet med GMP, inledde vi i början av året äntligen vårt kliniska program när vi ingick ett samarbete med Antaros Medical och Akademiska Sjukhuset i Uppsala, där vi med hjälp av avancerad bildteknik undersöker de skadliga effekter som strålning vid PRRT-behandling ger på njurar och benmärg. Syftet med studien är att använda resultaten därifrån för att löpande optimera designen av kommande kliniska studier för ROSgard.


Vår första egna kliniska studie inom detta ramverk blir som tidigare kommunicerats en säkerhetsstudie i friska frivilliga. Denna studie är nu mycket nära att kunna inledas givet att vår ansökan till Läkemedelsverket blir godkänd. Besked väntas efter maximalt 60 dagars handläggningstid efter inlämning.


I det här nyhetsbrevet publicerar vi en intervju av BioStock där du kan du läsa mer om forskningssamarbetet med Antaros och den kliniska studie som genomförs tillsammans med Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Vidare kan du se en videointervju med vår styrelseordförande Martin Austin från den globala partneringskonferensen BIO-Europe som gick av stapeln i november 2017. Sist men inte minst uppmärksammar vi att vår medgrundare Stefan Hansson har erhållit det prestigefyllda uppdraget att vara värd för nästa års upplaga av ISSHPs internationella forskningskonferens om bland annat havandeskapsförgiftning.

2018 är året vi går in i klinisk fas, och det är även ett år där många andra viktiga milstolpar väntar på att uppfyllas. Jag är övertygad om att det kommer att bli det mest spännande hittills i A1M Pharmas historia.


God fortsättning!


Tomas Eriksson
VD A1M Pharma

A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se