Årligen anordnar International Society or the Study of Hypertension in Pregnancys (ISSHP) en internationell forskningskonferens som samlar ledande forskare från såväl akademiska och kliniska institutioner som läkemedelsbolag. Nästa års upplaga kommer att ske under ledning av Stefan Hansson, professor och överläkare i obstetrik och gynekologi vid Lunds Universitet och medgrundare till A1M Pharma.

– Det är en stor ära att få förtroendet att vara värd för konferensen och leda arbetet det innebär, säger Stefan Hansson som menar att förfrågan om att leda konferensen är ett kvitto på hans snart 20 års forskning inom fältet. Dessutom utgör det ett ypperligt tillfälle att redovisa framsteg och skapa ännu mer uppmärksamhet kring A1M Pharmas koncept.

Konferensen samlar årligen 300 – 400 av världens främsta forskare och kliniker som fokuserar på komplicerade graviditeter såsom havandeskapsförgiftning och intrauterina tillväxthämningar. Konferensens huvudfokus är att behandla områden av grundforskningskaraktär men framförallt mer kliniska aspekter såsom prediktion av havandeskapsförgiftning i tidig graviditet samt behandlingsstrategier och kliniska guidelines.

A1M Pharmas medgrundare Stefan Hansson har medverkat som föreläsare vid tidigare tillfällen av forskningskonferensen, och hans erfarenheter från 2017 års upplaga kan du läsa mer om genom att klicka här. I år kommer han att representera bolaget tillsammans med kollegor vid 2018 års konferens som anordnas den 7–9 oktober i Amsterdam. Året därpå anordnas konferensen under ledning av Stefan Hansson, som tar konferensen till Sverige för första gången.

– Mitt ansvar är att leda arbetet med konferensen, sätta ihop det vetenskapliga programmet och se till att det blir en bra balans mellan programpunkterna. Dessutom kommer jag att leda logistiken samt boka föreläsare och lokaler. Vi håller för närvarande på att samla in offerter för olika möjliga konferensanläggningar men med största sannolikhet är det i Malmö som konferensen kommer att hållas, säger Stefan Hansson.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se