Den 5 januari meddelade A1M Pharma att bolagets kliniska utvecklingsprogram är igång enligt plan i och med att ett forskningssamarbete inletts med Antaros Medical för att genomföra en studie på patienter som genomgår PRRT, strålbehandling av neuroendokrina tumörer. Med anledning av nyheten blev vd Tomas Eriksson intervjuad av nyhets- och analystjänsten BioStock.


Utdrag från intervjun


Den studie ni nu sätter igång tillsammans med Antaros Medical vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är inte samma som den kliniska fas I/II-studie ni också planerar – kan du reda ut begreppen ytterligare, behöver ni t.ex. invänta resultaten av denna studie som ska pågå i cirka ett år innan ni kan gå igång med fas I/II?

– Studien med Antaros innebär inte någon försening av våra kommande kliniska studier i egen regi som vi planerar att inleda nu under första kvartalet 2018. Det är en separat studie som görs utan att administrera ROSgard i patient. Studien syftar till att använda modern bildteknik för att snabbt kunna påvisa de skadeeffekter PRRT har på såväl njurar som benmärg. Detta kommer främst att vara användbart när vi ska mäta effekten av vår läkemedelskandidat som sker i vår planerade fas I/II-studie, efter att den initiala säkerhetsstudien är genomförd. Målet är att kunna påvisa ROSgards effekter tidigt i patientens behandlingscykel.

– Även om studien med Antaros beräknas pågå i ett år så kommer vi att kontinuerligt samla in och analysera data, vilket gör att vi inte behöver vänta på studiens avslutande innan vi designar färdigt vårt fas I/II-studieprotokoll. Vårt kliniska program inleds därmed med denna förstudie, som sedan följs av en ren säkerhetsstudie på friska frivilliga vars genomförande inte är beroende av förstudiens resultat. Därefter kommer den tidigare kommunicerade fas I/II-studien på patienter.

Läs hela intervjun genom att klicka här

A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se