A1M Pharma representerades av styrelseordförande Marin Austin vid partneringkonferensen BIO-Europe den 6–8 november i Berlin. Den 9 december 2017 publicerades en videointervju från konferensen där Martin Austin berättar mer om bolagets forskning och utveckling.


BIO-Europe samlar omkring 2 500 deltagare från life science-branschen, från mindre tillväxtbolag till multinationella läkemedelsbolag.


– Vi pratade med ett antal intressanta aktörer, både storbolag och regionala intressenter från såväl Asien som andra geografiska områden. Responsen var mycket positiv, inte minst kring vårt projekt för njurskydd vid strålbehandling. Flertalet av de aktörer som vi pratade med önskade löpande uppdateringar kring våra fortsatta utveckling och uppnådda milstolpar. Vi kunde därmed lägga grunden för ett flertal lovande relationer, säger A1M Pharmas styrelseordförande Martin Austin.


För att se videointervjun, klicka här

A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se