Under Sedermeradagen 2014 höll A1M Pharmas VD Tomas Eriksson en presentation som ger en koncis sammanfattning av företagets verksamhet, historia och framtid.

Video + PPt-bilder  
 
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se