A1M Pharma AB har bytt namn till Guard Therapeutics International AB

Besök guardtherapeutics.com

Nyhet

07 okt 2019

Perioden för nyttjande av teckningsoptioner (7-25 oktober) har inletts

Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner i A1M Pharma AB

Innehavaren av teckningsoptioner av serie 2019 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i A1M Pharma till en kurs om 1,00 SEK per aktie.

Nyttjande med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden från och med den 7 oktober till och med den 25 oktober 2019. Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 23 oktober 2019.

Informationsfolder och anmälningssedel för teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner återfinner du här:

Alla nyheter