• Regulatorisk
”A1M Pharma befinner sig i ett viktigt skede och har inlett året med en rad glädjande besked och en lyckad företrädesemission. Dessa framsteg och positiva resultat skapar ytterligare tyngd i vårt arbete med framför allt utveckling och kommersialisering inom diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning.” (Tomas Eriksson, VD)

Rapporten i PDF
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se