• Regulatorisk
Aktierna i A1M Pharma AB börjar handlas på AktieTorget den 3 april 2013. Bolaget listas utan att samtidigt genomföra någon nyemission. Bolagets huvudägare, Private Placement SPRL, har för avsikt att inom det närmaste året, över marknaden, avyttra upp till 150 000 aktier i syfte att bidra till en ökad spridning av ägandet för att på så vis underlätta handeln i aktien.

A1M Pressmeddelande 2013-03-28
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se