• Regulatorisk
Årsredovisningen för 2012 finns nu tillgänglig i pdf-format inför årsstämman den 22 maj 2013.

Årsredovisning 2012
– Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
– Fullmaktsformulär
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se