• Regulatorisk
Den 22 maj 2013 hölls årsstämma i A1M Pharma AB (publ). Kommunikén (länk nedan) innehåller en sammanfattning av de beslut som fattades gällande
  • fastställande samt resultatdisposition
  • ansvarsfrihet
  • arvoden
  • styrelse
  • riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Alla beslut fattades enhälligt. Pressmeddelande 2013-05-23: Kommuniké från årsstämma
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se