Det populärhistoriska magasinet Aktuellt om Vetenskap och Hälsa från Lunds universitet och Landstinget Skåne har skrivit om forskningen kring A1M i Lund:

”Ett steg närmare ny vid havandeskapsförgiftning” (2013-12-16)
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se