• Regulatorisk
Läs PDF

A1M Pharma meddelar idag att Helena Brounéus beslutat sig för att lämna sitt uppdrag som styrelseledamot.


Styrelsen i A1M Pharma ska enligt bolagsordningen innehålla lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Efter att Helena Brounéus avgått består styrelsen av tre ledamöter och en suppleant.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Austin, Styrelseordförande
Telefon: 046-286 50 30
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2018.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se