• Regulatorisk
A1M Pharma AB (publ) och NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) meddelar att de båda företagen har inlett ett forskningssamarbete inom mitokondriell medicin. Samarbetet regleras i ett per 2014-03-21 undertecknat samarbetsavtal.

A1M Pharma och NeuroVive Pharmaceutical inleder forskningssamarbete_PM
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se