A1M Pharma AB har bytt namn till Guard Therapeutics International AB

Besök guardtherapeutics.com

Ledning

Ledning

Tobias Agervald

Tobias Agervald

CEO

VD sedan januari 2019. Anställd sedan december 2018. Född 1976. Tobias Agervald är docent och specialistläkare inom invärtesmedicin och njurmedicinska sjukdomar med omfattande erfarenhet inom global forskning och läkemedelsutveckling i både tidig och sen fas.

Tidigare positioner innefattar bland annat en tjänst som Senior Medical Director vid Astellas Pharma Global Clinical Development. Tidigare erfarenheter innefattar bland annat analys av läkemedelsutvecklingsprojekt och mål för behandling, samt design och genomförande av kliniska studier via rådgivande styrgrupper (advisory boards) i egenskap av global key opinion leader.

Övriga uppdrag: Tobias Agervald har varit expertkonsult, föreläsare och/eller suttit som medlem i styrgrupper för stora läkemedelsbolag på bland annat AbbVie, Sanofi Aventis, Genzyme, Shire, Amgen, SOBI och Astellas.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Senior Medical Director på Astellas Pharma.

Innehav: 588 240 aktier och 196 080 TO

Bild08

Magnus Gram

CSO

Tillträdde som CSO 1 juni, 2019. Anställd sedan 2016. Född 1980. Magnus Gram är doktor i medicinsk vetenskap. Magnus Gram är en av uppfinnarna och grundarna till A1M Pharma. Magnus Gram är även idégivare till flera av A1M-proteinets medicinska tillämpningar och står som uppfinnare bakom ett flertal patent/patentansökningar inom Bolagets medicinska område.

Övriga uppdrag: Magnus Gram varit styrelsesuppleant i A1M Pharma sedan juni 2012. Styrelseledamot i A1M Pharma mellan december 2018 och maj 2019.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Magnus Gram har inga delägarskap över fem procent och har ej heller haft något delägarskap över fem procent under de senaste fem åren. Magnus Gram har inga avslutade uppdrag.

Innehav: 61 044 aktier och 7 844 TO

Torun

Torun Labedzki

CFO

CFO sedan 1 augusti 2019. Född 1970. Torun Labedzki är civilekonom och har lång erfarenhet som ekonom från ett flertal olika branscher som vård, transport, IT&telekom samt snabbrörliga konsumentvaror. Torun kommer närmast från en roll som Business Controller på Apoteket.

Övriga uppdrag: Konsult på Level of Detail AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Finance Manager på Quickspin AB, Business Information Manager på Nobina AB.

Innehav: 30 009 aktier