Ledning

Ledning

Tobias Agervald

Tobias Agervald

CEO

VD sedan januari 2019. Anställd sedan december 2018. Född 1976. Tobias Agervald är docent och specialistläkare inom invärtesmedicin och njurmedicinska sjukdomar med omfattande erfarenhet inom global forskning och läkemedelsutveckling i både tidig och sen fas.

Tidigare positioner innefattar bland annat en tjänst som Senior Medical Director vid Astellas Pharma Global Clinical Development. Tidigare erfarenheter innefattar bland annat analys av läkemedelsutvecklingsprojekt och mål för behandling, samt design och genomförande av kliniska studier via rådgivande styrgrupper (advisory boards) i egenskap av global key opinion leader.

Övriga uppdrag: Tobias Agervald har varit expertkonsult, föreläsare och/eller suttit som medlem i styrgrupper för stora läkemedelsbolag på bland annat AbbVie, Sanofi Aventis, Genzyme, Shire, Amgen, SOBI och Astellas.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Senior Medical Director på Astellas Pharma.
Innehav:
588 240 aktier och 196 080 TO

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Bild08

Magnus Gram

CSO

Tillträder som CSO 1 juni, 2019. Anställd sedan 2016. Född: 1980. Magnus Gram är doktor i medicinsk vetenskap. Magnus Gram är en av uppfinnarna och grundarna till A1M Pharma. Magnus Gram är även idégivare till flera av A1M-proteinets medicinska tillämpningar och står som uppfinnare bakom ett flertal patent/patentansökningar inom Bolagets medicinska område.

Övriga uppdrag: Magnus Gram varit styrelsesuppleant i A1M Pharma sedan juni 2012. Styrelseledamot i A1M Pharma sedan december 2018.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Magnus Gram har inga delägarskap över fem procent och har ej heller haft något delägarskap över fem procent under de senaste fem åren. Magnus Gram har inga avslutade uppdrag.
Innehav: 61 044 aktier privat.

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

FW

Fredrik Werner

CFO

CFO sedan juni 2019
Född: 1966

Kandidatexamen med specialisering inom företagsekonomi. Fredrik Werner har lång erfarenhet av ledande befattningar inom life science. Tidigare roller är VD för Airsonett AB, CFO hos BoneSupport AB och Management Consultant vid PwC.

Övriga uppdrag: Konsult inom FOC Venture.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: VD på Airsonett AB

Innehav: 0 aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.